RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A.

Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna

z siedzibą we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 39

Aktualności

Rada Nadzorcza Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na:

20.09.2016

 „przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016, obejmujący okres od 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy przedmiotowe sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki”

Rada Nadzorcza Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na:

01.09.2015

 „przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy przedmiotowe sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki”

Wykaz nieruchomości KPTS S.A. przeznaczonych do wydzierżawienia - 14.05.2014 - DZIAŁKA 779/3 W RADZIEJOWIE

14.05.2014

Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 39 podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.

Wykaz nieruchomości KPTS S.A. przeznaczonych do wydzierżawienia - 04.11.2013 - STACJA PALIW WE WŁOCŁAWKU

04.11.2013

Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna
z siedzibą we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 39

podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.


Wykaz nieruchomości został wywieszony w dniu 04.11.2013r. w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń oraz opublikowany na stronie internetowej www.bip.kpts.com.pl (załączniki poniżej).

Załączniki:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

WZÓR UMOWY DZIERŻAWY

MAPA POGLĄDOWAOpublikował: Michał Nodzyński
Publikacja dnia: 06.05.2013
Podpisał: Michał Nodzyński
Dokument z dnia: 06.05.2013
Dokument oglądany razy: 175 084