RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Rada Nadzorcza Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na:

28.09.2017

„przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. i rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego o tym, czy sprawozdania finansowe Spółki za lata obrotowe 2017 i 2018 są prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki”

załącznik

uchwała RN o wyborze firmy audytorskiej

Opublikował: Łukasz Korczak
Publikacja dnia: 28.09.2017

Dokument oglądany razy: 3577
« inne aktualności