RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Rada Nadzorcza Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na:

22.09.2021

„przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2021, obejmujący okres od 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. i rok obrotowy 2022 obejmujący okres od 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego o tym, czy sprawozdania finansowe Spółki za lata obrotowe 2021 i 2022 są prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki”

Załącznik:
1. załącznik

2. uchwała RN o wyborze firmy audytorskiej

Opublikował: Łukasz Korczak
Publikacja dnia: 22.09.2021

Dokument oglądany razy: 2772
« inne aktualności