RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Wersje archiwalne: Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę na sukcesywne dostawy akcesoriów warsztatowych, znak: KPTS-Z-3/D/AW/1/16/22

Wersja z dnia: 18.03.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zamieszczenie ogłoszenia o unieważnieniu postępowania

Wersja z dnia: 07.03.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zamieszczenie Zmiany nr 1 do SIWZ