RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.06.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zaktualizowane PKD

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności spółki jest:

 1. Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z)
 2. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z)
 3. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45)
 4. Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (PKD45.40.Z)
 5. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
 6. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
 7. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z)
 8. Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD52.29.C)
 9. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych. Z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z)
 10. Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z)
 11. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)
 12. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)
 13. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z)
 14. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)
 15. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z)
 16. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody ( PKD 36.00.Z)
 17. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z)
 18. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
 19. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D)
 20. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
 21. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)
 22. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z)
 23. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z)
 24. Działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B)
 25. Działalność agentów turystycznych (PKD 79.1.A)
 26. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A)
 27. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
 28. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)
 29. Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z)
 30. Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy (PKD 22.1.Z)
 31. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z)
 32. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z)
 33. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z)
 34. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z)
 35. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z)


Opublikował: Krzysztof Pietrasiak
Publikacja dnia: 06.06.2012
Podpisał: Krzysztof Pietrasiak
Dokument z dnia: 07.05.2012
Dokument oglądany razy: 6 660