RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.06.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: kolejne uzu. danych

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki pokryty zostaje wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.


Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.879.000,- (czternaście milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na 1.487.900.000 (jeden miliard czterysta osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.


Wszystkie akcje obejmuje Województwo Kujawsko - PomorskieOpublikował: Krzysztof Pietrasiak
Publikacja dnia: 06.06.2012
Podpisał: Krzysztof Pietrasiak
Dokument z dnia: 07.05.2012
Dokument oglądany razy: 3 491