RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.07.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana aktualności

Witamy na stronie Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A.

Aktualności

Rada Nadzorcza Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na:

21.07.2023

  „przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2023, obejmujący okres od 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. i rok obrotowy 2024 obejmujący okres od 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego o tym, czy sprawozdania finansowe Spółki za lata obrotowe 2023 i 2024 są prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki”

Unieważnieniu postępowania w sprawie wyboru biegłego rewidenta

22.09.2021

Działając w imieniu Spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. z siedzibą we Włocławku, niniejszym zawiadamiam o unieważnieniu postępowania na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i 2022.
Unieważnienie postępowania nastąpiło uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 21/III/2021 z dnia 21 września 2021 roku.

Rada Nadzorcza Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na:

22.09.2021

„przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2021, obejmujący okres od 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. i rok obrotowy 2022 obejmujący okres od 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego o tym, czy sprawozdania finansowe Spółki za lata obrotowe 2021 i 2022 są prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki”

Rada Nadzorcza Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na:

30.08.2021

 „przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2021, obejmujący okres od 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. i rok obrotowy 2022 obejmujący okres od 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego o tym, czy sprawozdania finansowe Spółki za lata obrotowe 2021 i 2022 są prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki”Opublikował: Krzysztof Pietrasiak
Publikacja dnia: 16.07.2012
Podpisał: Krzysztof Pietrasiak
Dokument z dnia: 07.05.2012
Dokument oglądany razy: 3 907