RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie robót budowlanych o nazwie: Budowa zajezdni autobusowej w Brodnicy, znak postępowania: KPTS-Z-34/RB/OB.-1/1/23/193

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie robót budowlanych o nazwie: Budowa zajezdni autobusowej w Brodnicy, znak postępowania: KPTS-Z-34/RB/OB.-1/1/23/193

Termin składania ofert – 27.09.2023r., do godz. 10:00.
Termin wnoszenia wadium – 27.09.2023r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 27.09.2023r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Projekt – dokumentacja projektowa
Elewacje - widok


Załączniki w formacie DOC - do pobrania:
1. Załącznik A – Formularz oferty
2. Załącznik nr 1 – Jednolite Oświadczenie /z instrukcją jego wypełnienia/
3. Załącznik nr 2 – Wykaz robót budowlanych
4. Załącznik nr 3 – Wykaz osób
5. Załącznik nr 4 – Oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
6. Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy / Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. (Dz. U. z 2023r. poz. 129, z póź. zm.)
7. Załącznik nr 6 – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. (Dz. U. z 2023r. poz. 129, z póź. zm.)
8. Załącznik nr 7 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Opublikował: Stanisław Jastrzębski
Publikacja dnia: 05.09.2023 15:17
Dokument oglądany razy: 473
Nie podlega Ustawie