RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Postępowanie o udzielenie zamówienia, w trybie negocjacji bez ogłoszenia, na wykonanie robót budowlanych o nazwie: Budowa zajezdni autobusowej w Brodnicy, znak postępowania: KPTS-Z-39/RB/OB.-2/1/23/236

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Postępowanie o udzielenie zamówienia, w trybie negocjacji bez ogłoszenia, na wykonanie robót budowlanych o nazwie: Budowa zajezdni autobusowej w Brodnicy, znak postępowania: KPTS-Z-39/RB/OB.-2/1/23/236

W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wykonawcy zaproszeni do składania ofert

Termin składania ofert – 20.10.2023r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 20.10.2023r., godz. 10:15.

Informacja z otawrcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Stanisław Jastrzębski
Publikacja dnia: 09.10.2023 13:29
Dokument oglądany razy: 215
Nie podlega Ustawie