RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju napędowego do zbiorników pojazdów Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna - tankowanie.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju napędowego do zbiorników pojazdów Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna - tankowanie.

Termin składania ofert w tym przetargu upływa w dniu 20.11.2013r. o godz. 09.00.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sprostowanie do SIWZ

Pytania i odpowiedzi


Załączniki:

1. Oferta na zadanie nr 1 - Załącznik A

2. Oferta na zadanie nr 2 - Załącznik B

3. Umowa dla zadania nr 1 (wzór) - Załącznik C

4. Umowa dla zadania nr 2 (wzór) - Załącznik D

5. Wykaz dostaw - Załącznik nr 1

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2

7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Opublikował: Michał Nodzyński
Publikacja dnia: 10.10.2013 13:29
Dokument oglądany razy: 1790
Podlega Ustawie