RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. we Włocławku.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. we Włocławku.

Termin składania ofert w tym przetargu upływa w dniu 26.11.2013r. o godz. 09.00.

Termin otwarcia ofert w tym przetargu zaplanowano na 26.11.2013r. o godz. 09.15.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki:

1. Wykaz punktów poboru - Załącznik nr 1

2. Oferta - formularz - Załącznik 2

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3<

4. Wykaz dostaw - Załącznik nr 4

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 5

6. Oświadczenie - grupa kapitałowa - Załącznik nr 6

7. Wzór umowy - Załącznik nr 7

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Opublikował: Michał Nodzyński
Publikacja dnia: 23.10.2013 20:21
Dokument oglądany razy: 1583
Nie podlega Ustawie