RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 16 autobusów używanych.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 16 autobusów używanych dla Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku.

Termin składania ofert w tym przetargu upływa w dniu 26.11.2013r. o godz. 11.00.

Termin otwarcia ofert w tym przetargu jest wyznaczony na 26.11.2013r. na godz. 11.15.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZMIANA nr 1 do SIWZ

Pytania i odpowiedzi 2013 11 13


Załączniki:

1. Oferta - autobus (bus) - Załącznik B

2. Oferta - autobus turystyczny - Załącznik C

3. Oferta - autobus międzymiastowy - Załącznik D

4. Oferta - autobus międzymiastowy - Załącznik E

5. Kompletacja autobusu (busu) - Załącznik nr 1

6. Kompletacja autobusu turystycznego - Załącznik nr 2

7. Kompletacja autobusu międzymiastowego - Załącznik nr 3

8. Wykaz dostaw - Załącznik nr 4

9. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 5

10. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 6

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

Opublikował: Michał Nodzyński
Publikacja dnia: 05.11.2013 14:36
Dokument oglądany razy: 1780
Nie podlega Ustawie