RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych.

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych dla Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku.

Termin składania ofert w tym przetargu upływa w dniu 25.10.2013r. o godz. 09.00.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Załączniki:

1. Oferta - autobus (bus) - załącznik B

2. Oferta - autobus turystyczny - załącznik C

3. Kompletacja autobusu (busu) - załącznik nr 1 do Formularza oferty "B"

4. Kompletacja autobusu turystycznego - załącznik nr 2 do Formularza oferty "C"

5. Wykaz dostaw - załącznik nr 3

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4

7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 5

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Opublikował: Michał Nodzyński
Publikacja dnia: 16.09.2013 14:04
Dokument oglądany razy: 2036
Podlega Ustawie