RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy materiałów biurowych i produktów spożywczych do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy materiałów biurowych i produktów spożywczych do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku.

Termin składania ofert w tym przetargu upływa w dniu 22.11.2013r. o godz. 09.00.

Termin otwarcia ofert w tym przetargu zaplanowano na 22.11.2013r. o godz. 09.15.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki:

1. Oferta na zadanie nr 1 - Załącznik C

2. Oferta na zadanie nr 2 - Załącznik D

3. Wykaz cen jednostkowych dla zadania nr 1 - Załącznik nr 1

4. Wykaz cen jednostkowych dla zadania nr 2 - Załącznik nr 2

5. Wykaz dostaw - Załącznik nr 3

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 4

7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 5

Opublikował: Michał Nodzyński
Publikacja dnia: 23.10.2013 20:12
Dokument oglądany razy: 1641
Nie podlega Ustawie