RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na regenerację opon autobusowych.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na regenerację opon autobusowych.

Termin składania ofert w tym przetargu upływa w dniu 12.12.2013r. o godz. 11.00.

Termin otwarcia ofert w tym przetargu zaplanowano na 12.12.2013r. o godz. 11.15.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zmiany nr 1 do SIWZ (2013-11-29)

Pytania i odpowiedzi (2013-11-29)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki:

1. Oferta - Załącznik A (Załączniki zmienione - obowiązujące)

2. Wykaz cen jednostkowych - Załącznik nr 2 (OBOWIĄZUJĄCY 2013-11-29)

2. Wykaz cen jednostkowych - Załącznik nr 2 (NIEAKTUALNY!!! 2013-11-29)

3. Wykaz usług - Załącznik nr 4(Załączniki zmienione - obowiązujące)

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 5(Załączniki zmienione - obowiązujące)

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 6 (Załączniki zmienione - obowiązujące)

Opublikował: Michał Nodzyński
Publikacja dnia: 13.11.2013 18:23
Dokument oglądany razy: 1536
Nie podlega Ustawie