RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy ogumienia dla pojazdów Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy ogumienia dla pojazdów Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A.

Termin składania ofert w tym przetargu upływa w dniu 12.12.2013r. o godz. 09.00.

Termin otwarcia ofert w tym przetargu zaplanowano na 12.12.2013r. o godz. 09.15.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sprostowanie do SIWZ

Zmiany nr 1 do SIWZ (28.11.2013)

Pytania i odpowiedzi (28.11.2013)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki:

1. Oferta - Załącznik A (OBOWIĄZUJĄCY 28.11.2013)

1. Oferta - Załącznik A (NIEAKTUALNY!!! 28.11.2013)

2. Wykaz cen jednostkowych - Załącznik nr 1 (OBOWIĄZUJĄCY 28.11.2013)

2. Wykaz cen jednostkowych - Załącznik nr 1 (NIEAKTUALNY!!! 28.11.2013)

3. Wykaz dostaw - Załącznik nr 2

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 4

Opublikował: Michał Nodzyński
Publikacja dnia: 13.11.2013 18:36
Dokument oglądany razy: 1651
Nie podlega Ustawie