RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy części zamiennych regenerowanych.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy części zamiennych regenerowanych.

Termin składania ofert - 03.03.2014r. o godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert - 03.03.2014r.  o godz. 10.15.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

Załączniki:

1. Oferta - Załącznik A

2. Wykaz cen jednostkowych - Załącznik A1

3. Wykaz dostaw - Załącznik nr 1

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3

Opublikował: Michał Nodzyński
Publikacja dnia: 30.01.2014 12:32
Dokument oglądany razy: 1598
Nie podlega Ustawie