RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy akumulatorów.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy akumulatorów.

Termin składania ofert - 24.03.2014r. o godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert - 24.03.2014r.  o godz. 10.15.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki:

1. Oferta - Załącznik A

2. Wykaz dostaw - Załącznik nr 1

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - akumulatory

Opublikował: Michał Nodzyński
Publikacja dnia: 21.02.2014 12:22
Dokument oglądany razy: 1536
Nie podlega Ustawie