RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy części zamiennych.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy części zamiennych.

Termin składania ofert - 26.08.2014r. o godz. 12.00.
Termin otwarcia ofert - 26.08.2014r. o godz. 12.15.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki:

1. Oferta na zadanie nr 1 - Załącznik A1

2. Oferta na zadanie nr 2 - Załącznik A2

3. Wykaz części zamiennych do pojazdów produkcji krajowej - Załącznik nr 1

4. Wykaz części zamiennych do pojazdów produkcji zagranicznej - Załącznik nr 2

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3

6. Wykaz dostaw - Załącznik nr 4

7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 5

2014 08 29:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Michał Nodzyński
Publikacja dnia: 14.08.2014 19:27
Dokument oglądany razy: 1472
Nie podlega Ustawie