RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych.

Termin składania ofert - 26.08.2014r. o godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert - 26.08.2014r. o godz. 10.15.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki:

1. Oferta na zadanie nr 1 - Załącznik A1

2. Oferta na zadanie nr 2 - Załącznik A2

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 1

4. Wykaz dostaw - Załącznik nr 2

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3

Zmiany 2014-08-21:

1. Zmiana Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

2. Pytania i odpowiedzi

Zmiany 2014-08-22:

1. Pytania i odpowiedzi - część 2

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Opublikował: Michał Nodzyński
Publikacja dnia: 12.08.2014 08:42
Dokument oglądany razy: 1561
Nie podlega Ustawie