RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony osób, mienia - realizowany, w zależności od zadania (części), w formie bezpośredniej doraźnej ochrony fizycznej i/lub poprzez system zabezpieczenia elektronicznmego (alarmowy).

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony osób, mienia - realizowany, w zależności od zadania (części), w formie bezpośredniej doraźnej ochrony fizycznej i/lub poprzez system zabezpieczenia elektronicznego (alarmowy).

Termin składania ofert - 15.09.2014r. o godz. 11.00.
Termin otwarcia ofert - 15.09.2014r. o godz. 11.15.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Publikacja 2014-09-10 :

1. Sprostowanie do SIWZ

2. Pytania i odpowiedzi

Załączniki:

1. Oferta na zadanie nr 1 - Załącznik B1

2. Oferta na zadanie nr 2 - Załącznik B2

3. Oferta na zadanie nr 3 - Załącznik B3

4. Wykaz usług - Załącznik nr 1

5. Wykaz osób - Załącznik nr 2

6. Wykaz urządzeń - Załącznik nr 3

7. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 4

8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 5

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Opublikował: Michał Nodzyński
Publikacja dnia: 25.08.2014 15:21
Dokument oglądany razy: 1491
Nie podlega Ustawie