RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony osób, mienia - realizowany, w zależności od jednostki organizacyjnej, w formie bezpośredniej doraźnej ochrony fizycznej i/lub poprzez system telewizji dozorowej CCTV.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony osób, mienia - realizowany, w zależności od jednostki organizacyjnej, w formie bezpośredniej doraźnej ochrony fizycznej i/lub poprzez system telewizji dozorowej CCTV.

Termin składania ofert - 15.09.2014r. o godz. 12.00.
Termin otwarcia ofert - 15.09.2014r. o godz. 12.15.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Publikacja 2014-09-10 :

1. Sprostowanie do SIWZ

2. Pytania i odpowiedzi

3. Pytania i odpowiedzi ciąg dlaszy

Załączniki:

1. Oferta - Załącznik B

2. Wykaz usług - Załącznik nr 1

3. Wykaz osób - Załącznik nr 2

4. Wykaz urządzeń - Załącznik nr 3

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 4

6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 5

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Opublikował: Michał Nodzyński
Publikacja dnia: 26.08.2014 08:46
Dokument oglądany razy: 1497
Nie podlega Ustawie