RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony osób i mienia - realizowany w formie bezpośredniej doraźnej ochrony fizycznej.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony osób i mienia - realizowany w formie bezpośredniej doraźnej ochrony fizycznej.

Termin składania ofert - 15.09.2014r. o godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert - 15.09.2014r. o godz. 10.15.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pytania i odpowiedzi 2014-09-10:

1. Pytania i odpowiedzi

Załączniki:

1. Oferta na zadanie nr 1 - Załącznik B1

2. Oferta na zadanie nr 2 - Załącznik B2

3. Oferta na zadanie nr 3 - Załącznik B3

4. Oferta na zadanie nr 4 - Załącznik B4

5. Wykaz usług - Załącznik nr 1

6. Wykaz osób - Załącznik nr 2

7. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3

8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 4

Opublikował: Łukasz Korczak
Publikacja dnia: 25.08.2014 15:13
Dokument oglądany razy: 1645
Nie podlega Ustawie