RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony mienia - realizowany poprzez system zabezpieczenia elektronicznego (system alarmowy), znak: KPTS-Z-14/OM/1/14/130.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony mienia - realizowany poprzez system zabezpieczenia elektronicznego (system alarmowy), znak: KPTS-Z-14/OM/1/14/130.

Termin składania ofert - 01.10.2014r. o godz. 11.00.
Termin otwarcia ofert - 01.10.2014r. o godz. 11.15.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Załączniki:

1. Oferta na zadanie nr 1- Załącznik B1

2. Oferta na zadanie nr 2 - Załącznik B2

3. Oferta na zadanie nr 3 - Załącznik B3

4. Wykaz usług - Załącznik nr 1

5. Wykaz osób - Załącznik nr 2

6. Wykaz urządzeń - Załącznik nr 3

7. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 4

8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 5

Opublikował: Łukasz Korczak
Publikacja dnia: 17.09.2014 19:47
Dokument oglądany razy: 1497
Nie podlega Ustawie