RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony osób i mienia - realizowany w formie bezpośredniej doraźnej ochrony fizycznej, znak: KPTS-Z-13/OM/1/14/128.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony osób i mienia - realizowany w formie bezpośredniej doraźnej ochrony fizycznej,

znak: KPTS-Z-13/OM/1/14/128.

Termin składania ofert - 01.10.2014r. o godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert - 01.10.2014r. o godz. 10.15.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załączniki:

1. Oferta na zadanie nr 1- Załącznik B1

2. Oferta na zadanie nr 2 - Załącznik B2

3. Oferta na zadanie nr 3 - Załącznik B3

4. Wykaz usług - Załącznik nr 1

5. Wykaz osób - Załącznik nr 2

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3

7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 4

Opublikował: Łukasz Korczak
Publikacja dnia: 17.09.2014 19:41
Dokument oglądany razy: 1591
Nie podlega Ustawie