RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na usługi utrzymania porządku i czystości w budynkach, autobusach i na terenach należących do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna, znak: KPTS-Z-15/US/1/14/131

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na usługi utrzymania porządku i czystości w budynkach, autobusach i na terenach należących do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna, znak: KPTS-Z-15/US/1/14/131.

Termin składania ofert - 09.10.2014r. o godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert - 09.10.2014r. o godz. 10.15.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki:

1. Oferta na zadanie nr 1- Załącznik C1

2. Oferta na zadanie nr 2- Załącznik C2

3. Oferta na zadanie nr 3- Załącznik C3

4. Oferta na zadanie nr 4- Załącznik C4

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 1

6. Wykaz usług - Załącznik nr 2

7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3

Opublikował: Łukasz Korczak
Publikacja dnia: 26.09.2014 15:35
Dokument oglądany razy: 1593
Nie podlega Ustawie