RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju opałowego do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna, znak: KPTS-Z-17/OP/1/14/135

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju opałowego do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna, znak: KPTS-Z-17/OP/1/14/135

Termin składania ofert - 21.10.2014r. o godz. 11.00 
Termin otwarcia ofert -
21.10.2014r. o godz. 11.15

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki /do pobrania/:

1. Oferta - Załącznik A

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 1

3. Wykaz dostaw - Załącznik nr 2

4. Wykaz urządzeń technicznych - Załącznik nr 3

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 4

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Opublikował: Łukasz Korczak
Publikacja dnia: 07.10.2014 23:23
Dokument oglądany razy: 1425
Nie podlega Ustawie