RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy miału węglowego do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna, znak: KPTS-Z-16/MW/1/14/134

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy miału węglowego do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna, znak: KPTS-Z-16/MW/1/14/134

Termin składania ofert - 21.10.2014r. o godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert -
21.10.2014r. o godz. 10.15.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki /do pobrania/:

1. Oferta na zadanie nr 1- Załącznik A1

2. Oferta na zadanie nr 2 - Załącznik A2

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 1

4. Wykaz dostaw - Załącznik nr 2

5. Wykaz urządzeń technicznych - Załącznik nr 3

6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 4

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Opublikował: Łukasz Korczak
Publikacja dnia: 07.10.2014 23:08
Dokument oglądany razy: 1428
Nie podlega Ustawie