RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na modernizację zakładowych stacji paliw Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna, znak: KPTS-Z-18/MSP/1/14/152.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na modernizację zakładowych stacji paliw Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna, znak: KPTS-Z-18/MSP/1/14/152.

Termin składania ofert - 10.11.2014r. o godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert - 10.11.2014r. o godz. 10.15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki /do pobrania/:
1. Oferta na zadanie nr 1 - Załącznik B1
2. Oferta na zadanie nr 2 - Załącznik B2
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 1
4. Wykaz usług-zadanie nr 1 - Załącznik nr 2
5. Wykaz usług-zadanie nr 2 - Załącznik nr 3
6. Wykaz osób-zadanie nr 1 - Załącznik nr 4
7. Wykaz osób-zadanie nr 2 - Załącznik nr 5
8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 6

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Opublikował: Łukasz Korczak
Publikacja dnia: 28.10.2014 16:32
Dokument oglądany razy: 1523
Nie podlega Ustawie