RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na regenerację opon

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na regenerację opon dla Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna, znak: KPTS-Z-2/RO/1/15/7.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty - załącznik A
2. Wykaz cen jednostkowych - załącznik nr 1
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2
4. Wykaz usług - załącznik nr 3
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 4
6. Informacja dot. grupy kapitałowej - załącznik nr 5

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Termin składania ofert - 09.02.2015r. do godz. 11.00.
Termin otwarcia ofert - 09.02.2015r. o godz. 11.15.

Opublikował: Łukasz Korczak
Publikacja dnia: 20.01.2015 22:38
Dokument oglądany razy: 1472
Nie podlega Ustawie