RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy części zamiennych regenerowanych do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna, znak: KPTS-Z-4/CR/1/15/25.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy części zamiennych regenerowanych do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna, znak: KPTS-Z-4/CR/1/15/25.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty - załącznik A
2. Wykaz cen jednostkowych - załącznik nr 1
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2
4. Wykaz dostaw - załącznik nr 3
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 4
6. Informacja dot. grupy kapitałowej - załącznik nr 5

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Cały blok proszę zamieścić w dniu dzisiejszym (18.03.2015r.).
Termin składania ofert - 01.04.2015r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert - 01.04.2015r. o godz. 10.15.

Opublikował: Łukasz Korczak
Publikacja dnia: 18.03.2015 13:38
Dokument oglądany razy: 1441
Nie podlega Ustawie