RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy akumulatorów do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna, znak: KPTS-Z-5/A/1/15/31.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy akumulatorów do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna, znak: KPTS-Z-5/A/1/15/31.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi c.d.

Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty - załącznik A
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 1
3. Wykaz dostaw - załącznik nr 2
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3
5. Informacja dot. grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Termin składania ofert - 28.04.2015r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert - 28.04.2015r. o godz. 10.15.

Opublikował: Łukasz Korczak
Publikacja dnia: 14.04.2015 08:08
Dokument oglądany razy: 1424
Nie podlega Ustawie