RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na naprawę autobusów, znak: KPTS-Z-7/U/NA/1/15/48

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

 Przetarg nieograniczony na naprawę autobusów, znak: KPTS-Z-7/U/NA/1/15/48.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty na zadanie nr 1 - załącznik B1
2. Formularz oferty na zadanie nr 2 - załącznik B2
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 1
4. Wykaz usług - załącznik nr 2
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3
6. Informacja dot. grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Termin składania ofert - 24.06.2015r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert - 24.06.2015r. o godz. 10.15.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Opublikował: Łukasz Korczak
Publikacja dnia: 05.06.2015 09:25
Dokument oglądany razy: 1430
Nie podlega Ustawie