RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na dostawę autobusów używanych, znak: KPTS-Z-8/D/AU/1/15/49

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na dostawę autobusów używanych, znak: KPTS-Z-8/D/AU/1/15/49.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty na zadanie nr 1 - załącznik B1
2. Formularz oferty na zadanie nr 2 - załącznik B2
3. Kompletacja autobusu dla zadania nr 1 - załącznik C1
4. Kompletacja autobusu dla zadania nr 2 - załącznik C2
5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 1
6. Wykaz dostaw - załącznik nr 2
7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3
8. Informacja dot. grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Termin składania ofert - 24.06.2015r. do godz. 11.00.
Termin otwarcia ofert - 24.06.2015r. o godz. 11.15.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Łukasz Korczak
Publikacja dnia: 05.06.2015 09:51
Dokument oglądany razy: 1546
Nie podlega Ustawie