RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na dostawę autobusów używanych, znak: KPTS-Z-9/D/AU/1/15/52.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na dostawę autobusów używanych, znak: KPTS-Z-9/D/AU/1/15/52.
Następnie proszę o zamieszczenie załączonych dziesięciu (10) plików (w podanej niżej kolejności) o nazwach:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty na zadanie nr 1 - załącznik B1
2. Formularz oferty na zadanie nr 2 - załącznik B2
3. Kompletacja autobusu dla zadania nr 1 - załącznik C1
4. Kompletacja autobusu dla zadania nr 2 - załącznik C2
5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 1
6. Wykaz dostaw - załącznik nr 2
7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3
8. Informacja dot. grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Termin składania ofert - 15.07.2015r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert - 15.07.2015r. o godz. 10.15.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Łukasz Korczak
Publikacja dnia: 30.06.2015 22:06
Dokument oglądany razy: 1440
Nie podlega Ustawie