RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy części zamiennych dla pojazdów użytkowanych przez Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna, znak: KPTS-Z-12/D/CZ/1/15/74.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy części zamiennych dla pojazdów użytkowanych przez Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna, znak: KPTS-Z-12/D/CZ/1/15/74.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty na zadanie nr 1 - załącznik A1
2. Formularz oferty na zadanie nr 2 - załącznik A2
3. Wykaz części zamiennych do pojazdów produkcji krajowej - załącznik nr 1
4. Wykaz części zamiennych do pojazdów produkcji zagranicznej - załącznik nr 2
5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3
6. Wykaz dostaw - załącznik nr 4
7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 5
8. Informacja dot. grupy kapitałowej - załącznik nr 6

Termin składania ofert - 26.08.2015r. do godz. 11.00.
Termin otwarcia ofert - 26.08.2015r. o godz. 11.15.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Łukasz Korczak
Publikacja dnia: 11.08.2015 20:08
Dokument oglądany razy: 1322
Nie podlega Ustawie