RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na dostawę autobusu używanego, znak: KPTS-Z-18/D/AU/1/15/90.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 Przetarg nieograniczony na dostawę autobusu używanego, znak: KPTS-Z-18/D/AU/1/15/90.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty - załącznik A
2. Kompletacja autobusu - załącznik B
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 1
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2
5. Informacja dot. grupy kapitałowej - załącznik nr 3

Termin składania ofert - 22.09.2015r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert - 22.09.2015r. o godz. 9.15.

Opublikował: Łukasz Korczak
Publikacja dnia: 11.09.2015 13:47
Dokument oglądany razy: 1372
Nie podlega Ustawie