RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług utrzymania porządku i czystości, znak: KPTS-Z-19/U/UPC/1/15/101.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług utrzymania porządku i czystości, znak: KPTS-Z-19/U/UPC/1/15/101.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty na zadanie nr 1 - załącznik C1
2. Formularz oferty na zadanie nr 2 - załącznik C2
3. Formularz oferty na zadanie nr 3 - załącznik C3
4. Formularz oferty na zadanie nr 4 - załącznik C4
5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 1
6. Wykaz usług - załącznik nr 2
7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3
8. Informacja dot. grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Termin składania ofert - 30.10.2015r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert - 30.10.2015r. o godz. 9.15.

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 09.10.2015 08:24
Dokument oglądany razy: 1403
Nie podlega Ustawie