RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony osób, mienia, znak: KPTS-Z-20/U/OM/1/15/99.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony osób, mienia, znak: KPTS-Z-20/U/OM/1/15/99.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi c.d.

Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty na zadanie nr 1 - załącznik B1
2. Formularz oferty na zadanie nr 2 - załącznik B2
3. Formularz oferty na zadanie nr 3 - załącznik B3
4. Formularz oferty na zadanie nr 4 - załącznik B4
5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 1
6. Wykaz usług - załącznik nr 2
7. Wykaz osób - załącznik nr 3
8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 4
9. Informacja dot. grupy kapitałowej - załącznik nr 5

Termin składania ofert - 30.10.2015r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert - 30.10.2015r. o godz. 10.15.

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 09.10.2015 09:07
Dokument oglądany razy: 1483
Nie podlega Ustawie