RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju napędowego do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna, znak: KPTS-ZP-19/ON/1/14/159.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju napędowego do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna, znak: KPTS-ZP-19/ON/1/14/159.

Termin składania ofert - 22.12.2014r. o godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert - 22.12.2014r. o godz. 10.15.

Ogłoszenie o zamówieniu

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do pobrania:
1. Formularz oferty na zadanir nr 1 - Załącznik A1
2. Formularz oferty na zadanie nr 2 - Załącznik A2
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 1
4. Wykaz dostaw - Załącznik nr 2
5. Opis urządzeń technicznych - wykaz autocystern - Załącznik nr 3
6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 4
7. Informacja dotycząca grupy kapitałowej - Załącznik nr 5

8. Pytania i odpowiedzi

9. Zmiana nr 1 do SIWZ

10. Pytania i odpowiedzi c.d. - kolejna tura pytań

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 1.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 2.

Opublikował: Stanisław Jastrzębski
Publikacja dnia: 10.11.2014 21:15
Dokument oglądany razy: 1581
Podlega Ustawie