RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na dostawę autobusów używanych, znak: KPTS-Z-24/D/AU/1/15/128

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na dostawę autobusów używanych, znak: KPTS-Z-24/D/AU/1/15/128

Termin składania ofert: 01.12.2015r. do godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 01.12.2015r. o godz. 9:15

Ogłoszenie o zamówieniu

Zmiana treści ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie o wyborze najorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:

1. Formularz oferty na zadania nr 1 - załącznik A1

    Obowiązujący formularz oferty na zadanie nr 1 po wprowadzeniu zmiany - załącznik A1

2. Formularz oferty na zadanie nr 2 - załącznik A2

3. Kompletacja autobusu - załącznik B

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 1

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2

6. Informacja dot. grupy kapitałowej - załącznik nr 3

Opublikował: Stanisław Jastrzębski
Publikacja dnia: 16.11.2015 14:41
Dokument oglądany razy: 1519
Nie podlega Ustawie