RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju napędowego do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna, znak: KPTS-ZP-21/D/ON/1/15/104.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju napędowego do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna, znak: KPTS-ZP-21/D/ON/1/15/104.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi c.d.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części stanowiącej zadanie nr 1

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części stanowiącej zadanie nr 2

Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty na zadanie nr 1 - Załącznik A1
2. Formularz oferty na zadanie nr 2 - Załącznik A2
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 1
4. Wykaz dostaw - Załącznik nr 2
5. Opis urządzeń technicznych - wykaz autocystern - Załącznik nr 3
6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 4
7. Informacja dotycząca grupy kapitałowej - Załącznik nr 5

Termin składania ofert - 26.11.2015r. o godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert - 26.11.2015r. o godz. 10.15.

Opublikował: Stanisław Jastrzębski
Publikacja dnia: 15.10.2015 11:41
Dokument oglądany razy: 1499
Podlega Ustawie