RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju opałowego do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A., znak: KPTS-Z-27/D/OP/1/15/131

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju opałowego do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A., znak postępowania: KPTS-Z-27/D/OP/1/15/131

Termin składania ofert – do dnia 16.12.2015r., do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert – 16.12.2015r., godz. 10:15

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty – załącznik A
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1
3. Wykaz dostaw – załącznik nr 2
4. Wykaz urządzeń technicznych /autocystern/ – załącznik nr 3
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4
6. Informacja o grupie kapitałowej – załącznik nr 5

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 25.11.2015 08:57
Dokument oglądany razy: 1334
Nie podlega Ustawie