RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy miału węglowego do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A., znak: KPTS-Z-28/D/MW/1/15/132

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy miału węglowego
do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A.,
znak postępowania: KPTS-Z-28/D/MW/1/15/132

Termin składania ofert – do dnia 16.12.2015r., do godz. 9:00
Termin otwarcia ofert – 16.12.2015r., godz. 9:15

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty na zadanie nr 1 – załącznik A1
2. Formularz oferty na zadanie nr 2 – załącznik A2
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1
4. Wykaz dostaw – załącznik nr 2
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3
6. Informacja o grupie kapitałowej – załącznik nr 4

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 25.11.2015 09:12
Dokument oglądany razy: 1302
Nie podlega Ustawie