RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy opon, znak: KPTS-Z-2/D/O/1/16/11

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy opon do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna, znak postępowania: KPTS-Z-2/D/O/1/16/11

Termin składania ofert – 12.02.2016r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 12.02.2016r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty – załącznik C
2. Wykaz cen jednostkowych i wartości opon – załącznik nr 1
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
4. Wykaz dostaw opon – załącznik nr 3
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4
6. Informacja/lista dot. grupy kapitałowej – załącznik nr 5

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 29.01.2016 12:52
Dokument oglądany razy: 1377
Nie podlega Ustawie