RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na regenerację opon, znak: KPTS-Z-1/U/RO/1/16/10

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na regenerację opon dla Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna, znak postępowania: KPTS-Z-1/U/RO/1/16/10

Termin składania ofert – 12.02.2016r., do godz. 11:00.
zmieniony na dzień – 22.02.2016r.

Termin otwarcia ofert – 12.02.2016r., godz. 11:15.
zmieniony na dzień – 22.02.2016r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi c.d.
Komunikat do Wykonawców
Zmiana nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu
Zmiana nr 1 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty – załącznik A
2. Wykaz cen jednostkowych – załącznik nr 1
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
4. Wykaz usług – załącznik nr 3
5. Wykaz urządzeń technicznych – załącznik nr 4
6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 5
7. Informacja/lista dot. grupy kapitałowej – załącznik nr 6

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 29.01.2016 10:54
Dokument oglądany razy: 1283
Nie podlega Ustawie