RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy części zamiennych regenerowanych, znak: KPTS-Z-4/D/CR/1/16/33

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy części zamiennych regenerowanych do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna, znak postępowania: KPTS-Z-4/D/CR/1/16/33

Termin składania ofert – 30.03.2016r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 30.03.2016r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sprostowanie do SIWZ

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty – załącznik A
2. Wykaz cen jednostkowych części zamiennych regenerowanych – załącznik nr 1
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
4. Wykaz dostaw części zamiennych regenerowanych – załącznik nr 3
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4
6. Informacja o grupie kapitałowej – załącznik nr 5

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 14.03.2016 12:21
Dokument oglądany razy: 1250
Nie podlega Ustawie