RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy akumulatorów, znak: KPTS-Z-5/D/A/1/16/38

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy akumulatorów do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna, znak postępowania: KPTS-Z-5/D/A/1/16/38

Termin składania ofert – 12.04.2016r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 12.04.2016r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty – załącznik A
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1
3. Wykaz dostaw akumulatorów – załącznik nr 2
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3
5. Informacja o grupie kapitałowej – załącznik nr 4

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 21.03.2016 12:38
Dokument oglądany razy: 1239
Nie podlega Ustawie