RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy części zamiennych regenerowanych, znak: Z-6/D/CR/1/16/45

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy części zamiennych regenerowanych do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna, znak postępowania: KPTS-Z-6/D/CR/1/16/45

Termin składania ofert – 18.04.2016r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 18.04.2016r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pytania i odpowiedzi

Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty – załącznik A
2. Wykaz cen jednostkowych części zamiennych regenerowanych – załącznik nr 1
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
4. Wykaz dostaw części zamiennych regenerowanych – załącznik nr 3
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4
6. Informacja o grupie kapitałowej – załącznik nr 5

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 01.04.2016 10:37
Dokument oglądany razy: 1293
Nie podlega Ustawie