RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy akumulatorów, znak: KPTS-Z-9/D/A/1/16/62

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy akumulatorów do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna, znak postępowania: KPTS-Z-9/D/A/1/16/62

Termin składania ofert – 09.05.2016r., do godz. 11:00.
Termin otwarcia ofert – 09.05.2016r., godz. 11:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty – załącznik A
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1
3. Wykaz dostaw akumulatorów – załącznik nr 2
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3
5. Informacja o grupie kapitałowej – załącznik nr 4

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 21.04.2016 10:18
Dokument oglądany razy: 1322
Nie podlega Ustawie